Formulario Carta de Olentzero Nochebuena 2023 descargable

Formulario Carta de Olentzero Nochebuena 2023 descargable

➜ Olentzeroren Gutun hau Gabon-gauan opariekin batera uzteko da, umeak Eguberri goizean iraur dezan opariak irekitzerakoan.
➜ Esta Carta de Olentzero es para dejar junto a los regalos en Nochebuena y que el peque la lea cuando abra los regalos por la mañana en Navidad.

Umearen Izen-abizenak / Nombre y Apellidos del niño o la niña

. Solik izen bat gutun bakoitzeko eta bi abizen.
Mesedez, ez idatzi dena maiuskulaz, soilik hitz bakoitzaren lehenengo letra.
Adibidez: Aiala Olea Bilbao
. Solo un nombre por carta y dos apellidos.
Por favor, no escribir todo en mayúsculas, solo la primera letra de cada palabra.
Por ejemplo: Aiala Olea Bilbao

Generoa / Género

Olentzeroren Gutunaren hizkuntza / Idioma de la Carta de Olentzero

Zein gutun-eredu nahi duzu? / ¿Qué modelo de carta quieres?

. Eskaera bat baino gehiago egingo baduzu neba-arrebentzat, gomendagarriena eredu ezberdinak eskatzea da gutunak bakarrak izan daitezan.
. Si vas a hacer más de un pedido para hermanos, lo mejor es escoger un modelo diferente cada vez para que las cartas sean únicas.

Umearen adina / Edad del niño o la niña

. Gabonetan izango duen adina.
. La edad que tendrá esta Navidad.

Non lo egingo du Gabon-gauan? / ¿Dónde dormirá la noche de Nochebuena?

. Euskeraz: Gasteizen, Donostian, Urdulizen, Eibarren....
. Castellano:
Bilbao, Gorliz, Eibar, Vitoria...

Non uzten dizkio opariak Olentzerok Gabon-gauan? / ¿Dónde le deja los regalos Olentzero en Nochebuena?

. Leku bakarra aukeratu.
Adibidez:
Gabonetako zuhaitzaren azpian, tximiniaren ondoan, sarrerako atean...
. Elige solo un sitio.
Por ejemplo:
bajo el árbol de Navidad, junto a chimenea, en la puerta de entrada...

Zer utziko dio Olentzerori Gabon-gauan jateko? / ¿Qué va a dejarle a Olentzero en Nochebuena para picar?

Ez ahaztu Gabon-gauan ohera joan baino lehen uzten, Olentzerok gutunean eskertuko baitio. 
. Bat edo bi gauza:
turroiak eta polboroiak, turroiak eta edalontzi bat esne, turroia eta azenarioa bat Naporentzat...
No os olvidéis de dejarlo antes de ir a la cama en Nochebuena, ya que Olentzero se lo agradecerá en la carta.
. Una o dos cosas:
turrones y polvorones, turrones y un vaso de leche, turrón y una zanahoria para Napo...

Lagunaren izena / Nombre de un amig@

. Olentzerok gutunean aipatuko duen lagun baten izena.
Mesedez, ez idatzi dena maiuskulaz, soilik lehenengo letra.
(Bete esaldia): Zure laguna xxxxx bisitatu ondoren...
Adibidez: Olaia 
. Indica el nombre de un amigo/a que Olentzero mencionará en la carta.
Por favor, no escribir todo en mayúsculas, solo la primera letra.
(Sigue la frase) Tras visitar a tu amigo/a xxxxx....
Ejemplo: Olaia

Zoriondu nahi duzun zerbaitengatik / Algo por lo que quieras felicitarle

. Bat edo bi gauza: beti batzen dituzu platerak, etxean laguntzen duzu, oso ondo jaten duzu, asko ikasten duzu...
. Una o dos cosas:
siempre recoges los platos, ayudas en casa, comes muy bien, estudias mucho...

Zertan hobetu behar du? / ¿En qué tiene que mejorar?

. Gauza bakarra: gehiago ikasi behar duzu, gehiago irakurri behar duzu, euskeraz gehiago hitz egin behar duzu...
. Una cosa
: tienes que estudiar más, tienes que leer más, tienes que hablar más en euskera...

Hobetu behar duen beste gauza bat / Otra cosa en la que tiene que mejorar

. Gauza bat: etxean gehiago lagundu, ez erantzun gaizki, ez esan hitz itsusirik...
. Una cosa
: ayudar más en casa, no contestar, no decir palabrotas...

Ihadanik eginda dago, soilik zure datuak falta dira... / Ya casi está, solo faltan los datos de contacto....
Zure izena / Tu nombre

. Gutuna eskatzen duen helduaren izena.
. Nombre de la persona adulta que solicita la carta.

Zein hizkuntzatan nahi duzu zurekin hitz egitea? / ¿En qué idioma quieres que nos comuniquemos contigo?

Posta-elektronikoaren helbidea / Dirección de correo electrónico

. Zuzena dela egiaztatu.
. Asegúrate de que es correcto.

Telefono zenbakia / Número de teléfono

. Solik umearen gutuna betetzeko zalantzak izatekotan erabiliko dugu.
. Solo lo utilizaremos si tenemos alguna duda para completar la carta del niño o la niña.

Aukeratu zure eskaria / Escoge tu pedido final

. Gogoratu artxibu digitalalak zure emailera helduko zaizkizula etxean inprimatzeko edo fotokopisteria batean.
. Recuerda que los archivos digitales te llegarán a tu mail y tendrás que imprimirlos en casa o en una fotocopistería.

Pribatasun politika / Política de Privacidad

. Zure datu pertsonalak zure eskaria aurrera eramateko, web honetan zure esperientzia hobetzeko eta gure pribatasun politikan adierazitako beste helburu batzuetarako erabiliko dira.

. Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.

Salmenta Baldintzak / Condiciones de Venta

. Ordainketa egin baino lehen gure salmenta baldintzak irakurtzea gomendatzen dizugu.
. Antes de realizar el pago te recomendamos que leas nuestras condiciones de venta.

Ordaindu / Realizar el pago


. Aukeratu zure ordainketa Transferentzia edo Bizum bidez egin nahi duzun eta ordainketa egin.

(Adierazi umearen izen-abizenak ordainketa egiterakoan)

. Escoge si quieres realizar tu pago mediante Transferencia o Bizum y realiza el pago.
(Indica el nombre y el apellido del niño/a al realizar el pago)

*Dena ondo bete baduzu, "finalizar pedido carta" botoia sakatu ondoren baieztapen mezu bat irtengo zaizu. 

*Si has rellenado todo correctamente, tras darle al botón de "finalizar pedido carta" te saldrá un mensaje de confirmación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *