Formulario Carta Olentzero 2023 descargable

Formulario Carta Olentzero 2023 descargable

. Solik izen bat gutun bakoitzeko eta bi abizen.
Mesedez, ez idatzi dena maiuskulaz, soilik hitz bakoitzaren lehenengo letra.
Adibidez: Oier Goiri Zabala
. Solo un nombre por carta y dos apellidos.
Por favor, no escribir todo en mayúsculas, solo la primera letra de cada palabra.
Por ejemplo: Oier Goiri Zabala

Generoa / Género

Olentzeroren Gutunaren hizkuntza / Idioma de la Carta de Olentzero

Zein gutun-eredu nahi duzu? / ¿Qué modelo de carta quieres?

. Eskaera bat baino gehiago egingo baduzu neba-arrebentzat, gomendagarriena eredu ezberdinak eskatzea da gutunak bakarrak izan daitezan.
. Si vas a hacer más de un pedido para hermanos, lo mejor es escoger un modelo diferente cada vez para que las cartas sean únicas.

Zein ipuin gustoko duzu? / ¿Qué cuento quieres?

. Gabonetan izango duen adina.
. La edad que tendrá esta Navidad.

. Euskeraz: Gasteizen, Donostian, Urdulizen, Eibarren....
. Castellano: Bilbao, Gorliz, Eibar, Vitoria...

. Aukeratu OPARI BAKARRA, ilusio gehien egiten diona.
Oraindik argi ez badaukazu edo opari zehatz bat agertzea nahi ez baduzu ipini "opari".
. Elegir UN SOLO REGALO, el que más ilusión le haga.
Si aún no lo tienes claro o no quieres que aparezca un regalo concreto, pon "regalo".

. Euskeraz: Gasteizen, Donostian, Urdulizen, Eibarren....
. Castellano:
Bilbao, Gorliz, Eibar, Vitoria...

. Kontuz komen arteko tartearekin eta soilik idatzi maiuskulaz izen berezien lehenengo letra.
Lekua bete ondoko esaldia jarraituz
: Gabon-gaueko afarian ondo pasatzea...
(Adibidez): aita, ama, zure anaia Jon, amama, aitite, osaba Peru, izeko Mari eta lehengusuekin.
. Cuidado con el espacio entre las comas y solo poner en mayúscula la primer letra de los nombres propios.
Debes rellenar el campo siguiendo la frase: Que lo pases muy bien en la cena de Nochebuena con...
(Ejemplo): aita, ama, tu hermano Jon, aitite, amama, el tío Peru, la tía Mari y los primos...

. Bat edo bi gauza: beti batzen dituzu platerak, etxean laguntzen duzu, oso ondo jaten duzu, asko ikasten duzu...
. Una o dos cosas:
siempre recoges los platos, ayudas en casa, comes muy bien, estudias mucho...

. Gauza bakarra: gehiago ikasi behar duzu, gehiago irakurri behar duzu, euskeraz gehiago hitz egin behar duzu...
. Una cosa
: tienes que estudiar más, tienes que leer más, tienes que hablar más en euskera...

. Gauza bat: etxean gehiago lagundu, ez erantzun gaizki, ez esan hitz itsusirik...
. Una cosa
: ayudar más en casa, no contestar, no decir palabrotas...

. Zehaztu umeak kirolaren bat egiten badu (futbola, saskibaloia, eskubaloia, balet...) eta zein taldetan jokatzen duen.
. Especifica si el peque practica algún deporte (fútbol, baloncesto, balonmano, ballet...) y en caso afirmativo en qué equipo juega.

. Esan zer gustatzen zaion zure umeari egitea: margoztu, abestu, instrumentu bat jo, dantzatu, eskulanak... Pixka bat landu. 
. Indica que le gusta hacer a tu hijo o hija: pintar, cantar, tocar un instrumento, bailar, manualidades...  Especifica un poco.

Ihadanik eginda dago, soilik zure datuak falta dira... / Ya casi está, solo faltan los datos de contacto....

. Gutuna eskatzen duen helduaren izena.
. Nombre de la persona adulta que solicita la carta.

Zein hizkuntzatan nahi duzu zurekin hitz egitea? / ¿En qué idioma quieres que nos comuniquemos contigo?

. Zuzena dela egiaztatu, umearen gutuna pertsonalizatzeko zalantzak izanez gero erabiliko dugun lehenengo aukera baita.
. Asegúrate de que es correcto, ya que es la primera opción que usaremos si tenemos cualquier duda para personalizar la carta del niño o la niña.

. Solik umearen gutuna betetzeko zalantzak izatekotan erabiliko dugu.
. Solo lo utilizaremos si tenemos alguna duda para completar la carta del niño o la niña.

Zure Gutuna hobetu nahi duzu? / ¿Quieres mejorar tu Carta?

. Aukeratu zure eskaria.
Gogoratu artxibu digitalalak zure emailera helduko zaizkizula etxean inprimatzeko edo fotokopisteria batean.
. Escoge tu pedido final.
Recuerda que los archivos digitales te llegarán a tu mail y tendrás que imprimirlos en casa o en una fotocopistería.

Pribatasun politika / Política de Privacidad

. Zure datu pertsonalak zure eskaria aurrera eramateko, web honetan zure esperientzia hobetzeko eta gure pribatasun politikan adierazitako beste helburu batzuetarako erabiliko dira.

. Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.

 

Salmenta Baldintzak / Condiciones de Venta

. Ordainketa egin baino lehen gure salmenta baldintzak irakurtzea gomendatzen dizugu.
. Antes de realizar el pago te recomendamos que leas nuestras condiciones de venta.

Ordaindu / Realizar el pago


. Aukeratu zure ordainketa Transferentzia edo Bizum bidez egin nahi duzun eta ordainketa egin.

(Adierazi umearen izen-abizenak ordainketa egiterakoan)

. Escoge si quieres realizar tu pago mediante Transferencia o Bizum y realiza el pago.
(Indica el nombre y el apellido del niño/a al realizar el pago)

*Dena ondo bete baduzu, "finalizar pedido carta" botoia sakatu ondoren baieztapen mezu bat irtengo zaizu. 

*Si has rellenado todo correctamente, tras darle al botón de "finalizar pedido carta" te saldrá un mensaje de confirmación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *